Min fondstatistik


Jag började byta mina fonder 2005 och har gjort det sedan dess.  Nedan ser du utdrag från mitt PPMkonto, år för år. Mitt snitt per år räknat från 2005, då jag började byta fonder, till och med 2014 är f.n. +31%
Räknat från 1 januari 2016, ligger ligger mina fonder efter vecka 50 på -6%.

 

Resultat för 2015 = +10%

ppm-15

 

Resultat för 2014 = +23%

ppm-14

Resultat för 2013 = +21%

PPM_SS-14

 

Resultat för 2010 = +26%

Resultat för 2009 = +22%

Resultat för 2008 = -16%

Resultat för 2007 = +21%

Resultat för 2006 = +4%

Resultat för 2005 = +73%