Om premiepensionen

  • Varje år avsätts 18,5 procent av våra löner och skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.
  • Premiepensionen kan vi själva placera i någon eller några (max 5) av de cirka 800 fonder som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten. Den som inte gör något val hamnar i ”soffliggarfonden” AP7 Såfa (före detta Premiesparfonden).
  • Den sista december förra året fanns drygt 6 miljoner personer i premiepensionssystemet. Av dessa har 2,5 miljoner aldrig gjort något aktivt val.

Hur går det för dig?

Det finns tre sätt att ta reda på det.

  • Genom det ”orangea kuvertet” som kommer hem i brevlådan. Där kan du dels se värdeförändringen för dina fonder, dels se värdeförändringen för genomsnittsspararen.
  • Vill du se avkastningen för tidigare år måste du logga in på Pensionsmyndighetens webbplats pensionsmyndigheten.se. Det gör man antingen med en personlig kod, som kan beställas på myndighetens webbplats, eller med ett bank-id.  Här hittar du både det aktuella värdet på ditt premiepensionskonto och värdeförändringen för i år och bakåt i tiden.  Du även  byta dina fonder här.
  • Du kan även logga in via Minspension.se. Förutom en bra genomgång av hur pensionssystemet funkar beroende på var du jobbar (vilket avtal du har), kan man även laborera med siffror som lön, PPM, privat sparande och vilken ålder du vill gå i pension. Man ser ganska tydligt vad som ger resultat…
    Du loggar in med samma kod som till Pensionsmyndighetens webbplats eller med e-legitimation